INFORMACJA w trybie art. 119

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt w zakresie psychologii

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii

Data ogłoszenia: 29.06.2020 r.

Termin składania ofert: 20.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 21.07.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: Dr Dominika Ochnik

 

Uzasadnienie: Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydaci spełnili wymogi formalne.  Komisja wzięła pod uwagę dorobek kandydatów w zakresie aktywności badawczej i dydaktycznej w zakresie Psychologii. W wyniku tajnego głosowania komisja jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę Dr Dominiki Ochnik.

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-08-04
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-08-04 09:10:40
Data aktualizacji:2020-08-04 09:10:40

Liczba wyświetleń strony: 575

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka