Nazwa wydziału

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stanowisko

Adiunkt badawczy

Dziedzina nauki

Nauki fizyczne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

27.07.2020

Opis ogłoszenia

Stanowisko:

adiunkt badawczy w zakresie fizyki teoretycznej

Rozpoczęcie pracy:  1/10/2020.

Zatrudnienie:

na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze pełnego etatu.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje
fizyka teoretyka z udokumentowanym, znaczącym dorobkiem naukowym w obszarze silnie oddziałującej materii. Kandydat powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie fizyki zderzeń ciężkich jonów, ze szczególnym uwzględnieniem  fenomenologicznego opisu hydrodynamiki.

Taka tematyka wpisuje się w jeden z głównych obszarów badawczych prowadzonych w Instytucie Fizyki  UJK, zarówno na poziomie teoretycznym jak i eksperymentalnym.

Od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych
badań. Od kandydata wymaga się udokumentowania działalności naukowej na poziomie międzynarodowym, w szczególności w okresie po uzyskaniu stopnia doktora.

Ponadto, od kandydata oczekuje się złożenia wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego  w ciągu 3 lat od momentu zatrudnienia.  

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce;  29.07.2020

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dokumenty do pobrania:
Konkurs-adiunkt badawczy-fizyka-ang.doc
Data wytworzenia:2020-06-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-29 13:38:46
Rozmiar pliku:693.0 KB
Liczba pobrań:91

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-24 14:07:03
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-29 13:38:46

Liczba wyświetleń strony: 769

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka