Nazwa wydziału

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stanowisko

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dziedzina nauki

Nauki fizyczne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

27.07.2020

Opis ogłoszenia

Stanowisko:

adiunkt badawczo-dydaktyczny specjalizujący się w fizyce

Rozpoczęcie pracy:  1/10/2020.

Zatrudnienie:

na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze pełnego etatu.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem doktora w zakresie
fizyki posiadającego udokumentowany dorobek naukowy w zakresie fizyki eksperymentalnej ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych aspektów fizyki atomowej, fizyki powierzchni i fizyki ciała stałego.  

 

 Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej,  dotyczącej oddziaływania jonów z materią metodami  spektroskopii rentgenowskiej, elektronowej i  mikroskopii bliskich oddziaływań oraz zajęć dydaktycznych na kierunkach fizyki i inżynierii danych.
 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce;  29.07.2020

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

 

Dokumenty do pobrania:
Konkurs-adiunkt badawczo-dydaktyczny-fizyka-ang.doc
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-29 13:36:51
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-29 13:37:43
Rozmiar pliku:694.0 KB
Liczba pobrań:71

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-24 13:59:28
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-29 13:37:43

Liczba wyświetleń strony: 577

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka