Nazwa wydziału

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Stanowisko

adiunkt

Dziedzina nauki

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

10.07.2020

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych  

- posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności przemysłowej

- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z nauk prawnych w szkole wyższej

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w stosowaniu prawa własności przemysłowej,

- doświadczenie w zakresie kształcenia aplikantów na rzeczników patentowych

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
  • Kwestionariusz osobowy.
  • Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta.
  • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
  • Życiorys zawodowy.
  • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  • Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

25-406  Kielce, ul. Uniwersytecka 15

Dodatkowe informacje: e-mail: inp@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-65-48

Rozstrzygnięcie konkursu – do 20.07.2020 r.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dokumenty do pobrania:
konkurs_ang_adiunkt.doc
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-26 12:37:28
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-26 12:37:51
Rozmiar pliku:700.0 KB
Liczba pobrań:71

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-26 12:37:28
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-26 12:38:19

Liczba wyświetleń strony: 741

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka