Nazwa wydziału

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Stanowisko

adiunkt

Dziedzina nauki

Dziedzina nauk społecznych

Liczba etatów

2

Publikacja ogłoszenia do (data)

25.09.2020

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych (preferowany) lub innego przydatnego do prowadzenia zajęć na kierunku kryminologia stosowana

- posiadanie dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i kryminologii

- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
  • Kwestionariusz osobowy.
  • Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta.
  • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
  • Życiorys zawodowy.
  • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  • Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Instytut Nauk Prawnych

25-406  Kielce, ul. Uniwersytecka 15

Dodatkowe informacje: e-mail: inp@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-65-48

Rozstrzygnięcie konkursu – do 30.09.2020

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

 

Dokumenty do pobrania:
konkurs_ang_adiunkt_wpins_poprawiony.doc
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-09-14
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-14 08:55:24
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-09-14 08:59:15
Rozmiar pliku:700.5 KB
Liczba pobrań:92

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-09-14
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-14 08:55:24
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-09-14 08:59:15

Liczba wyświetleń strony: 769

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka