REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na  Kierownika

Studium Języków Obcych

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Studium Języków Obcych

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana karą dyscyplinarną,
 5. posiadająca udokumentowany dorobek w działalności dydaktycznej
  oraz organizacyjnej,
 6. zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora,
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie co najmniej tytułu zawodowego,
 3. informację o dydaktycznych i organizacyjnych,
 4. koncepcję działalności jednostki,
 5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji Kierownika Studium Języków Obcych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

 

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Kierownika Studium Języków Obcych”.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

Dokumenty do pobrania:
Konkurs SJO.docx
Wytworzył:Marcina Małek
Data wytworzenia:2020-07-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-24 14:59:49
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-08-05 11:09:41
Rozmiar pliku:17.0 KB
Liczba pobrań:96
załacznik Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję Kierownika SJO.docx
Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję Kierownika SJO
Wytworzył:Marcina Małek
Data wytworzenia:2020-08-05
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-08-05 11:09:41
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-08-05 11:10:04
Rozmiar pliku:16.6 KB
Liczba pobrań:75

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-07-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-24 14:59:48
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-08-05 11:10:04

Liczba wyświetleń strony: 818

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka