REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na  Kierownika

Uniwersyteckiego Centrum Sportu

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportu

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana karą dyscyplinarną,
 5. posiadająca udokumentowany dorobek w działalności dydaktycznej
  oraz organizacyjnej,
 6. zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora,
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie co najmniej tytułu zawodowego,
 3. informację o dydaktycznych i organizacyjnych,
 4. koncepcję działalności jednostki,
 5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportu według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

 

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Sportu”.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

Dokumenty do pobrania:
Konkurs UCS.docx
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-07-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-24 14:58:02
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-08-04 08:54:58
Rozmiar pliku:17.1 KB
Liczba pobrań:164
załacznik Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję Kierownika UCS.docx
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-08-04
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-08-04 08:54:58
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-08-04 08:55:13
Rozmiar pliku:16.6 KB
Liczba pobrań:135

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-07-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-24 14:58:02
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-08-04 08:55:13

Liczba wyświetleń strony: 741

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka