Nazwa wydziału

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Stanowisko

Lektor języka angielskiego

Dziedzina nauki

 

Liczba etatów

2

Publikacja ogłoszenia do (data)

Termin składania dokumentów upływa dnia 18 czerwca 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 23 czerwca 2020 roku.

Opis ogłoszenia

I. Warunki konkursu:

·    do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie 
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

·  kandydat winien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub równorzędnych filologii angielskiej;

· doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć   dydaktycznych w uczelni wyższej;

  • dodatkowym atutem kandydata będzie dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia w innej dziedzinie - przydatny w prowadzeniu zajęć w zakresie języka specjalistycznego.

II. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

  • podanie;
  • życiorys z fotografią i kwestionariusz osobowy (załącznik poniżej).;
  • odpis dyplomu;
  • opis zawodowych doświadczeń;
  • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie będzie on jego podstawowym miejscem  zatrudnienia.

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Sekretariat Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, pok. 34)

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku

obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

 

Dokumenty do pobrania:
Formularz_w_j_ang.docx
Data wytworzenia:2020-05-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-05-29 08:12:16
Rozmiar pliku:663.0 KB
Liczba pobrań:94

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-05-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-05-29 08:12:15
Data aktualizacji:2020-05-29 08:12:16

Liczba wyświetleń strony: 488

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka