Formularz dla ogłoszeniodawców w języku polskim

www.bazaogloszen.nauka.gov.pl

Nazwa wydziału

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Stanowisko

adiunkt

Dziedzina nauki

biologia

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

09.11.2018

Opis ogłoszenia

Kandydat posiada:

 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu zoologii oraz biotechnologii,
 • udokumentowaną wiedzę w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz własności intelektualnej w dziedzinie nauk biologicznych,
 • znajomość praktyczną technik z zakresu biologii doświadczalnej w tym biologii molekularnej,
 • doświadczenie dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć z zakresu zoologii, genetyki oraz biotechnologii w języku polskim i angielskim
 • doświadczenie w aplikowaniu i pozyskiwaniu grantów badawczych i/lub badawczo-rozwojowych ze źródeł krajowych i zagranicznych w dziedzinie nauk biologicznych.

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

INSTYTUT BIOLOGII UJK w Kielcach

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15A

tel. 041 349 62 93, fax: 041 349 62 92

sekretariat: pokój 33, budynek A

e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: instytut.biologii@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,
 7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-16 11:26:28
Data aktualizacji:2018-10-16 11:26:28

Liczba wyświetleń strony: 929

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka