Nazwa wydziału/Jednostka

Wydział Pedagogiki i Psychologii- Instytut Pedagogiki

Stanowisko

                adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dziedzina nauki

NAUKI SPOŁECZNE-PEDAGOGIKA

Liczba etatów

1

Termin składania/nadsyłania dokumentów

31.05.2021

Opis ogłoszenia

 

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki.

Wymagania kwalifikacyjne:

  • stopień doktora w dyscyplinie naukowej  pedagogika (pedagogika specjalna)
  • posiadanie dorobku naukowego z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej
  • udokumentowany,  aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej
  • co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w wyższej uczelni w dyscyplinie pedagogika

Dodatkowe atuty:

  • Kierowanie zespołami badawczymi lub projektami bądź samodzielne  prowadzenie projektów, osiągnięcia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych
  •  Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim

 

Wymagane dokumenty:

 

    1.Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego  skierowane do JM Rektora UJK

    2. Kwestionariusz osobowy

    3. Odpis/kopia dyplomu doktora

    4.CV z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego

    5. Szczegółowy wykaz dorobku publikacyjnego (autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych z okresu 5 lat kalendarzowych)

    6. Oświadczenie,  że  z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia

    7. Pisemny plan pracy naukowej na najbliższe lata

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytut Pedagogiki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11, pok.121

25-029 Kielce

10.06.2021

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-04-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-04-30 07:59:45
Data aktualizacji:2021-04-30 07:59:45

Liczba wyświetleń strony: 835

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka