Nazwa wydziału

Wydział Humanistyczny

Stanowisko

ADIUNKT

(W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

 

Dziedzina nauki

Nauki humanistyczne/ językoznawstwo (językoznawstwo polskie)

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

1 maja 2020 r.

Opis ogłoszenia

 1. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

 • stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo, w zakresie językoznawstwa polskiego/językoznawstwa stosowanego,
 • dyplom studiów logopedycznych,
 • doświadczenie w badaniach nad teorią komunikacji, rozwojem mowy dziecka i zaburzeniami mowy osób dorosłych,
 • znajomość metod pracy logopedii korekcyjnej,
 • dobrze widziane umiejętności praktyczne w obszarze oligofrenopedagogiki, neurologopedii, surdologopedii.
 • udział w grantach naukowych lub prowadzenie badań naukowych w zakresie teorii komunikacji, logopedii ogólnej lub/i specjalnej,
 • znaczące publikacje związane z teorią komunikacji i logopedią.
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach naukowych,
 • doświadczenie organizacyjne.
 1. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:
 • podanie,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora,
 • odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje itd.
 • wykaz publikacji,
 • wykaz prowadzonych zajęć,
 • oświadczenie, że w razie podjęcia pracy Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata.

                                                                   

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Dokumenty należy  składać w   Sekretariacie  Instytutu  Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, w terminie do 1.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 8.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem  Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa  oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dokumenty do pobrania:
Konkurs-adiunkt-pol-wersja-ang 29032020.docx
Data wytworzenia:2020-04-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-04-14 07:58:22
Rozmiar pliku:664.8 KB
Liczba pobrań:140

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-04-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-04-14 07:58:21
Data aktualizacji:2020-04-14 07:58:22

Liczba wyświetleń strony: 530

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka