Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych

Data ogłoszenia: 14.09.2020 r.

Termin składania ofert: do 25.09.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 30.09.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 6

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Eliza Mazur

Uzasadnienie:
Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne. Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe spełniają wymogi określone w formularzu ogłoszeniodawcy. Kandydat ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć na kierunku kryminologia stosowana.

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-10-01
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-10-01 14:32:03
Data aktualizacji:2020-10-01 14:32:04

Liczba wyświetleń strony: 634

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka