Nazwa wydziału

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

Stanowisko

adiunkt

Dziedzina nauki

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Liczba etatów

4

Publikacja ogłoszenia do (data)

23.08.2019

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych z zakresu:

  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo finansowe

 Posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa finansowego.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
  4. Życiorys zawodowy.
  5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

25-406  Kielce, ul. Świętokrzyska 21 A

      Dodatkowe informacje: e-mail: iekon@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-65-48

Rozstrzygnięcie konkursu – 18.09.2019 r

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Pliki do pobrania:

Formularz

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-19 15:03:18
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-06-19 15:04:11

Liczba wyświetleń strony: 858

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka