Nazwa wydziału/Jednostka

Wydział Pedagogiki i Psychologii-Instytut Pedagogiki

Stanowisko

Asystent badawczo-dydaktyczny

Dziedzina nauki

NAUKI SPOŁECZNE- PRACA SOCJALNA

Liczba etatów

1

Termin składania/nadsyłania dokumentów

31.05.2021

Opis ogłoszenia

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki.

Kandydat winien posiadać:

 • tytuł zawodowy magistra na kierunku praca socjalna
 • doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie pracy socjalnej i/lub socjologii.

 

Dodatkowe atuty:

 • możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • doświadczenia związane z udziałem w badaniach naukowych

 

 Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego skierowane do JM  Rektora UJK
 2. Odpis/kopia dyplomu magisterskiego
 3. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej
 4. Informacja o dorobku naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym
 5. Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia
 6. Plan rozwoju  naukowego na najbliższe lata

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytut Pedagogiki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11, pok.121

25-029 Kielce

10.06.2021

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-04-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-04-30 07:51:08
Data aktualizacji:2021-04-30 07:51:08

Liczba wyświetleń strony: 830

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka