Nazwa wydziału/Jednostka

Wydział Pedagogiki i Psychologii-Instytut Pedagogiki

Stanowisko

Asystent dydaktyczny

Dziedzina nauki

Nauki ścisłe i przyrodnicze/informatyka

Liczba etatów

1

Termin składania/nadsyłania dokumentów

31.05.2021

Opis ogłoszenia

Konkurs na stanowisko asystenta  dydaktycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki.

Wymagania kwalifikacyjne:

 

  • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku  informatyka  lub pokrewne lub matematyka
  • Kompetencje i doświadczenia zawodowe w pracy ze studentami
  • Możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim
  • Dyspozycyjność ( praca w  soboty i niedziele)

 

Wymagane dokumenty:

 

    1.Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta dydaktycznego kierowane do J.M. Rektora UJK

    2. Kwestionariusz osobowy

    3. Odpis/kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

    4.CV z uwzględnieniem doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytut Pedagogiki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Krakowska 11, pok.121

25-029 Kielce

10.06.2021

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-04-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-04-30 07:40:58
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2021-04-30 07:50:02

Liczba wyświetleń strony: 751

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka