Nazwa wydziału

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Stanowisko

Asystent

Dziedzina nauki

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

1.06.2020 – 30.06.2020

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • Posiadanie tytułu zawodowego magistra nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub finansów.
  • Predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu zawodowego magistra.
  4. Życiorys zawodowy.
  5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy.

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Katedra Ekonomii i Finansów

25-406  Kielce, ul. Uniwersytecka 15

      Dodatkowe informacje: e-mail: keif@ujk.edu.pl

      tel. 041/ 349-65-46

 

Rozstrzygnięcie konkursu – 15.07.2020 r.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dokumenty do pobrania:
KONKURS-aystent-economics-and-finance.doc
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-09 13:54:59
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-09 13:56:04
Rozmiar pliku:698.0 KB
Liczba pobrań:132

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-09 13:54:59
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-09 13:56:04

Liczba wyświetleń strony: 720

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka