INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Katedra Zarządzania

Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.

Termin składania ofert: 15.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 19.07.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 6

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Jarosław Utnik

Uzasadnienie: W toku postępowania kwalifikacyjnego komisja konkursowa stwierdziła, iż kandydat spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Pan mgr Jarosław Utnik wykazał duży potencjał do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Jego zainteresowania badawcze wpisują się w rozwój przedsiębiorczości. Komisja konkursowa rekomenduje kandydaturę mgr Jarosława Utnika do zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

 

metryczka

Wytworzył:Monika Surowiec
Data wytworzenia:2021-07-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-07-21 13:58:58
Data aktualizacji:2021-07-21 13:58:58

Liczba wyświetleń strony: 800

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka