Nazwa wydziału

Wydział Sztuki

Stanowisko

Asystent

Dziedzina nauki

Dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Liczba etatów

1

Termin składani/nadsyłania dokumentów

21.03.2022 r.

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie tytułu magistra sztuki i otwartego postępowania doktorskiego w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, w obszarze projektowania produktu,

- posiadanie dorobku z zakresu sztuk projektowych w obszarze projektowania produktu, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożonych koncepcji sprzętów elektronicznych, biżuterii, ale również komunikacji wizualnej,

- posiadanie dorobku publikacyjnego z obszaru dydaktyki podstaw projektowania, projektowania opakowań,

- doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z obszaru podstaw projektowania z modelowaniem, metodyki projektowania, projektowania produktu, projektowania opakowań,

- doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej,

- co najmniej 10-letnie doświadczenie dydaktyczne we wskazanych wyżej obszarach, 

- doświadczenie w pracy zespołów pozyskujących zewnętrzne środki finansowe na działalność badawczą bądź dydaktyczną, w tym współpraca z innymi ośrodkami badawczo-dydaktycznymi,

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki w obszarze wzornictwa.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta
  • Kwestionariusz osobowy
  • Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta
  • Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra sztuki
  • Poświadczenie otwarcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w obszarze wzornictwa
  • Życiorys zawodowy
  • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
  • Wykaz dorobku projektowego, badawczo-projektowego, dydaktycznego

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Sztuki

25-715 Kielce, ul. Podklasztorna 117

Dodatkowe informacje: e-mail: iep@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-66-51

Rozstrzygnięcie konkursu – do 22.03.2022

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-02-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-02-11 09:45:00
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-02-11 09:45:37

Liczba wyświetleń strony: 669

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka