Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Instytut Biologii

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

 

Nazwa wydziału

Widział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stanowisko

asystent

Dziedzina nauki, dyscyplina

Nauki ścisłe przyrodnicze

(dyscyplina) nauki biologiczne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

19.12.2019 r.

Opis ogłoszenia

Oczekuje się, że potencjalny kandydat/ka wykazał/a się udokumentowaną aktywnością organizacyjną i naukową w trakcie studiów. Ze względu na problematykę badawczą i dydaktyczną Zakładu Mikrobiologii Instytutu Biologii potencjalny kandydat/ka powinien charakteryzować się biegłością w  detekcji antygenów i przeciwciał metodami  immunochemicznymi i spektroskopowymi (np. widm w podczerwieni).

Winien/a posługiwać się i interpretować wyniki uzyskane metodami mikrobiologicznymi i genetycznymi. 

Wskazane  doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Życiorys zawodowy.
  4. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra.
  5. Opinia samodzielnego pracownika o dotychczasowej pracy dydaktycznej i naukowej kandydata.
  6. Informacje o dorobku naukowych i dydaktycznym.
  7. Wykaz publikacji.

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Instytut Biologii

ul. Uniwersytecka7  (d. Świętokrzyska) 15

25-406 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu dnia 20.12. 2019 r.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Pliki do pobrania

Formularz w języku angielskim

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-19 13:07:27
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-27 13:10:00

Liczba wyświetleń strony: 774

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka