Nazwa wydziału

Widział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stanowisko

asystent

Dziedzina nauki, dyscyplina

Nauki ścisłe i przyrodnicze

nauki biologiczne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

05.08.2020 r.

Opis ogłoszenia

Stanowisko: Asystent specjalizujący się
w fizjologii roślin

Rozpoczęcie pracy: 01.09.2020 r.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze pełnego etatu.

Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poszukuje pracownika ze stopniem doktora w zakresie fizjologii roślin posiadającego predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Potencjalny kandydat/ka będzie posiadał/a:

1. Udokumentowany dorobek naukowy
w zakresie fizjologii roślin.

2. Udokumentowane doświadczenie
w pozyskiwaniu grantów badawczych i/lub badawczo-rozwojowych w dyscyplinie nauki biologiczne.

3. Udokumentowane umiejętności językowe, np. biegła znajomość języka angielskiego.

3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w dyscyplinie nauki biologiczne, zwłaszcza z fizjologii roślin.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Życiorys zawodowy.
  4. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu doktora.
  5. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  6. Wykaz publikacji.

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytut Biologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

ul. Uniwersytecka 7  

25-406 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu dnia 06.08.2020 r.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dokumenty do pobrania:
wersja-angielska-konkurs.doc
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-07-07
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-07 15:23:02
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-07-08 09:00:28
Rozmiar pliku:46.5 KB
Liczba pobrań:95

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-07-07
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-07 15:23:02
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-07-08 09:00:28

Liczba wyświetleń strony: 1131

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka