FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

                            Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

        Zakład Medioznawstwa

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o komunikacji społecznej i mediach

DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.01.2020 - 30.01.2020 r.

LINK DO STRONY: https://kdiks.ujk.edu.pl/category/konkurs/

SŁOWA KLUCZOWE: nowe media, dziennikarstwo, język mediów, media społecznościowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

  • posiada stopień zawodowy magistra w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i  mediach;
  • posiada dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach; plan lub pomysł dysertacji doktorskiej);
  • posiada przygotowanie językoznawcze;
  • znajomość języka angielskiego i innego języka nowożytnego w mowie i piśmie;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do  J. M. Rektora.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. CV.
  4. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra.
  5. Informacje o dorobku naukowych.
  6. Wykaz publikacji.

 

Pliki do pobrania:

- formularz w języku polskim

- formularz w języku angielskim

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-04 08:10:54
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-04 08:14:42

Liczba wyświetleń strony: 726

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka