Nazwa wydziału

Collegium Medicum

Stanowisko

Asystent/wykładowca

 

Dziedzina nauki

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Liczba etatów

2

Termin składania/nadsyłania dokumentów (data)

12.06-2024 -12.07.2024

Opis ogłoszenia

Konkurs na stanowisko asystenta/wykładowcę w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Kandydat winien posiadać:

  • tytuł magistra
  • ukończone studia licencjackie w zakresie ratownictwa medycznego;
  • ratownik medyczny czynny zawodowo - SOR/izba przyjęć, Pogotowie Ratunkowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
  • doświadczenie w kształceniu kadr medycznych na uczelniach wyższych (preferowane ratownictwo medyczne)
  • doświadczenie w pracy z symulatorami wysokiej wierności wykorzystywanymi do kształcenia kadr medycznych;
  • 5- letni staż pracy zawodowej a w przypadku asystenta dodatkowo 2- letni staż pracy polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego

- Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Życiorys zawodowy;
  • Odpis dyplomu;

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Collegium Medicum

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu pok. A 00.9

19.07.2024

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-06-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-11 09:17:24
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2024-06-11 09:30:23

Liczba wyświetleń strony: 100

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka