KONKURS NA STANOWISKO

DORADCY ZAWODOWEGO W AKADEMICKIM BIURZE KARIER

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

STANOWISKO: Doradca Zawodowy

MIEJSCE PRACY: Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

RODZAJ ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę, pełny etat

 

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego (w ciągu ostatnich 5 lat)
 • kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
 • wysoki poziom kompetencji społecznych i personalnych
 • zorientowanie na klienta
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej, samodzielne rozwiązywanie problemów
 • otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju

 

ZADANIA

 • prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla studentów i absolwentów Uniwersytetu, w tym:
  • pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej, diagnoza potencjału i preferencji zawodowych, analiza informacji z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz sytuacji materialnej i rodzinnej
  • przekazywanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia
  • udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia
  • wspieranie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • dokumentowanie prowadzonego procesu doradczego
 • opracowanie materiałów szkoleniowych i merytorycznych dotyczących m.in. aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozwoju kompetencji miękkich
 • pomoc w organizowaniu wydarzeń przygotowujących do wejścia na rynek pracy m. in.: Akademickich Targów Pracy, Szybkich Randek z Pracodawcą, Kawiarenek Biznesowych
 • bieżąca obsługa studentów i pracodawców
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących realizowanych zadań
 • ewaluacja i planowanie działań w krótkiej i długiej perspektywie

 

SKŁADANIE APLIKACJI

 •  Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających:
  • CV ze zdjęciem
  • list motywacyjny
  • kopie dyplomów, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i staż pracy jako trenera
 • dokumenty prosimy przesłać na adres abk@ujk.edu.pl lub złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier - ul. Uniwersytecka 7, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – budynek G, pokój nr B/207
 • W CV należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182)”
 • Oferty będą przyjmowane do 31.07.2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty oraz możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Pozytywne rozstrzygnięcie postępowania konkursowego nie obliguje Uczelni do nawiązania stosunku pracy.     

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2023-07-18
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-07-18 09:05:37
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-07-18 09:06:06

Liczba wyświetleń strony: 930

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka