REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs

Konkurs na stanowisko Informatyk (pełny etat):

Wymagania:

 • wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
 • umiejętność tworzenia serwisów WWW, opartych na popularnych platformach CMS, dostosowanych do standardu WCAG 2.1,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • systematyczność i dobra organizacja pracy pod presją czasu, umiejętność zarządzania czasem, zaangażowanie i samodzielność w działaniu, gotowość do nauki nowych technologii informatycznych, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, nienaganna kultura osobista.

Znajomość:

 • znajomość systemów operacyjnych Windows wszystkich wersji,
 • dobra znajomość pakietu Ms Office (word, excel) wszystkich wersji,
 • znajomość oprogramowania do optycznego rozpoznawania tekstu OCR,
 • umiejętność konwersji tekstu na zapis brajlowski (program Euler),
 • znajomość języka angielskiego.

Opis stanowiska:

 • adaptacja materiałów dydaktycznych w skali minimum 10 000 stron rocznie,
 • dostosowanie strony CWOzN do standardu WCAG 2.1, monitoring stron wydziałowych UJK w Kielcach pod względem dostępności cyfrowej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia).

Dokumenty na konkursy należy składać do Działu Kadr p 104 w budynku Rektoratu,

ul. Żeromskiego 5.

Termin składania dokumentów 21 lutego 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Stanowisko współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób  z niepełnosprawnościami” POWR.03.05.00-00-A023/19 w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” w Osi III PO WER

 

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-02-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-02-17 14:35:55
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-02-27 10:29:26

Liczba wyświetleń strony: 701

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka