Konkurs na stanowisko informatyka na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 1. Wykształcenie wyższe  informatyczne lub pokrewne,
 2. znajomość systemów operacyjnych Windows wszystkich wersji,
 3. bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office wszystkich wersji i umiejętność tworzenia aplikacji dla tej platformy (MS Access),
 4. znajomość Windows Server I obsługi Active Directory,
 5. umiejętność tworzenia serwisów WWW, opartych na popularnych platformach CMS,
 6. podstawowa znajomość programów graficznych,
 7. doświadczenie w pracy z systemami okablowania strukturalnego i urządzeniami aktywnymi LAN,
 8. umiejętność konfigurowania i diagnozowania sprzętu komputerowego i sieciowego,
 9. znajomość języka angielskiego,
 10. zdolności analityczne, zdolność do prawidłowego rozumienia sytuacji problemowej, systematyczność i dobra organizacja pracy pod presją czasu, umiejętność zarządzania czasem, zaangażowanie i samodzielność w działaniu, gotowość do nauki nowych technologii informatycznych, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, nienaganna kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia).

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 20.07.2020 r. adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Wydział Prawa i Nauk Społecznych,  ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce, pokój 128, budynek B, w/w dokumenty należy złożyć osobiście.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.  

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                      REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Wytworzył:Katarzyna Krzak
Data wytworzenia:2020-07-01
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-01 13:52:18
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-07-01 13:54:44

Liczba wyświetleń strony: 907

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka