Konkurs na stanowisko informatyka w Katedrze Matematyki

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ścisłe (preferowane informatyczne),
 • znajomość zagadnień administrowania systemami Windows i Linux,
 • umiejętność tworzenia stron internetowych i administrowania serwerami WWW,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w wyżej wymienionych zakresach,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego w Katedrze Matematyki należeć będzie m.in.:

 • zapewnienie sprawności technicznej sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym zlecanie i nadzór nad naprawami sprzętu i infrastruktury technicznej,
 • obsługa infrastruktury technicznej,
 • nadzór nad oprogramowaniem komputerowym w Katedrze,
 • pomoc w obsłudze i udział we wdrażaniu aplikacji wspomagających procesy dydaktyczne, naukowe i administracyjne, w tym e-learning,
 • administrowanie siecią wewnętrzną Katedry  oraz serwerami w Laboratorium Modelowania Matematycznego,
 • obsługa stron internetowych Katedry.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 lipca 2020 r.

 

Adres nadsyłania zgłoszeń:    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Katedra Matematyki

ul. Uniwersytecka 7

25-406 Kielce

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-17 07:56:27
Data aktualizacji:2020-06-17 07:56:28

Liczba wyświetleń strony: 480

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka