OFERTA PRACY NA STANOWISKU POST-DOC

 

 

Nazwa stanowiska: Post-doc

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

 

Opis stanowiska pracy: Badacz ze stopniem doktora. Zakres badań: fizyka eksperymentalna ciężkich jonów

Wymagania:

 1. stopień doktora fizyki jądrowej lub fizyki cząstek elementarnych (w momencie wyboru na stanowisko), uzyskany nie wcześniej jak 7 lat przed objęciem stanowiska
 2. wysoki poziom znajomości programowania – kluczowa, najlepiej w języku programowania C++/ROOT
 3. język angielski – zaawansowany w mowie i piśmie
 4. umiejętność pracy w międzynarodowym zespole
 5. umiejętność nadzorowania studentów magisterskich i doktoranckich

 

Opis zadań:

Poszukujemy wybitnych kandydatów, potrafiących wykazać się dużą inicjatywą i osiągnięciami, do pracy przy analizie i interpretacji danych fizycznych. Dane zostały zebrane przez eksperyment NA61/SHINE (http://shine.web.cern.ch/) przy akceleratorze SPS (Super Proton Synchrotron) w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie w Szwajcarii. W ramach eksperymentu przeprowadzono unikalny w skali światowej skan w energii zderzenia i liczby jądrowej zderzających się jąder. Celem jest zbadanie odkrytych i odkrycie nowych krytycznych struktur w oddziaływaniach silnych.

Kryteria oceny:

1) osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych;

2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;

3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2019-11-30 23:59 GMT +1

 

Forma składania ofert:

Aplikacje wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami muszą być sporządzone w języku angielskim, a następnie złożone elektronicznie na adres mailowy: na61.recruitment@ujk.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Jedno stanowisko będzie dostępne na okres 3 lat (36 m-cy).

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenie wynosi 8 000 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Stanowiska ogłaszane są w ramach projektu: Struktury krytyczne w oddziaływaniach silnych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik Projektu: prof. Marek Gaździcki

Projekt jest realizowany w Instytucie Fizyki na UJK.

Praca na ogłaszanych stanowiskach będzie również odbywać się w ramach Grupy Ciężkich Jonów Wysokich Energii na UJK. Aktualne badania grupy dotyczą eksperymentu NA61/SHINE przy akceleratorze SPS w CERN ( http://shine.web.cern.ch/ ).

Do obowiązków na stanowisku post-doc, poza analizowaniem i interpretacją danych fizycznych, będzie również należeć:

 1. kalibracja i rekonstrukcja danych;
 2. uczestnictwo w zbieraniu danych w CERN (w tym podróże do CERN);
 3. udział w warsztatach i spotkaniach NA61/SHINE;
 4. udział w międzynarodowych konferencjach i warsztatach;
 5. opieka nad studentami licencjackimi i magisterskimi.

Data rozpoczęcia pracy: nie wcześniej niż 1 grudnia 2019

Aplikacja musi zawierać:

 • CV
 • podsumowanie pracy naukowej
 • krótki opis zainteresowań badawczych
 • dokumenty/certyfikaty związane z „Kryteriami oceny” (patrz wyżej)
 • dwa listy polecające (wysłane przez osoby polecające na adres na61.recruitment@ujk.edu.pl

Kierownik Projektu zachowuje prawo do zaniechania wyboru jakiegokolwiek kandydata, jeśli w jego opinii żaden z nich nie spełni wymagań określonych w tym ogłoszeniu.

UJK uznaje zróżnicowania społeczne, w związku z czym mile widziane są zgłoszenia od wszystkich kandydatów spełniających kryteria, bez względu na swoje środowisko społeczne.

 

Kontakt: prof. zw. dr hab. Marek Gaździcki               e-mail: na61.recruitment@ujk.edu.pl

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-24 10:50:25
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-09-24 11:10:29

Liczba wyświetleń strony: 1990

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka