OFERTA PRACY NA STANOWISKU POST-DOC

 

Nazwa stanowiska: Post-doc

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Opis stanowiska pracy: Badacz ze stopniem doktora. Zakres badań: fizyka eksperymentalna wysokich energii

Wymagania:

 1. stopień doktora informatyki lub w podobnej dziedzinie (w momencie wyboru na stanowisko), uzyskany nie wcześniej jak 7 lat przed objęciem stanowiska
 2. kluczowe: wysoki poziom znajomości programowania w języku programowania C/C++ i Python
 3. duże doświadczenie w obsłudze systemów GNU/Linux, w tym programowanie sieciowe
 4. doświadczenie w obsłudze sieci o wysokiej wydajności (HPC)
 5. doświadczenie z elektroniką stosowaną w eksperymentach fizyki wysokich energii
 6. język angielski – dobry w mowie i piśmie
 7. umiejętność pracy w międzynarodowym zespole
 8. umiejętność nadzorowania studentów magisterskich i doktoranckich

 

Opis zadań:

Poszukujemy wybitnych kandydatów, potrafiących wykazać się dużą inicjatywą i osiągnięciami, do pracy nad aktualizacją systemu wyzwalania i akwizycji danych (Trigger and Data Acquisition System TDAQ) eksperymentu NA61 / SHINE (http://shine.web.cern.ch/) w Super Proton Synchrotron (SPS) w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Genewa, Szwajcaria. Celem tej aktualizacji jest dziesięciokrotne zwiększenie szybkości odczytu danych w celu przeprowadzania systematycznych pomiarów w produkcjach cząstek zawierających kwark „c” (open charm production) w zderzeniach ołów-ołów w CERN SPS.

Kryteria oceny:

1) osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych;

2) wyróżnienia, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;

3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2019-12-15 23:59 GMT +1

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w grudniu 2019 i styczniu 2020.

Forma składania ofert:

Aplikacje wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami muszą być sporządzone w języku angielskim, a następnie złożone elektronicznie na adres mailowy: na61.recruitment@ujk.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Jedno stanowisko będzie dostępne na okres 3 lat (36 m-cy).

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenie wynosi 8 000 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Stanowiska ogłaszane są w ramach projektu: Struktury krytyczne w oddziaływaniach silnych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik Projektu: prof. Marek Gaździcki

Projekt jest realizowany w Instytucie Fizyki na UJK.

Praca na ogłaszanych stanowiskach będzie również odbywać się w ramach Grupy Ciężkich Jonów Wysokich Energii na UJK. Aktualne badania grupy dotyczą eksperymentu NA61/SHINE przy akceleratorze SPS w CERN ( http://shine.web.cern.ch/ ).

Do obowiązków na stanowisku post-doc będzie również należeć:

 1. oprogramowanie do odczytu elektroniki detektora;
 2. przeprowadzenie eksperymentu w CERN w okresach obejmujących odczyt danych, w tym odbywanie podróży do CERN;
 3. udział w warsztatach i spotkaniach NA61/SHINE;
 4. udział w międzynarodowych konferencjach i warsztatach;
 5. opieka nad studentami licencjackimi i magisterskimi.

Data rozpoczęcia pracy: 1 luty 2020

Aplikacja musi zawierać:

 • CV
 • podsumowanie pracy naukowej
 • dokumenty/certyfikaty związane z „Kryteriami oceny” (patrz wyżej)
 • dwa listy polecające (wysłane przez osoby polecające na adres na61.recruitment@ujk.edu.pl

Kierownik Projektu zachowuje prawo do zaniechania wyboru jakiegokolwiek kandydata, jeśli w jego opinii żaden z nich nie spełni wymagań określonych w tym ogłoszeniu.

UJK uznaje zróżnicowania społeczne, w związku z czym mile widziane są zgłoszenia od wszystkich kandydatów spełniających kryteria, bez względu na swoje środowisko społeczne.

 

Kontakt: prof. zw. dr hab. Marek Gaździcki               e-mail: na61.recruitment@ujk.edu.pl

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-15 08:30:22
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-15 08:31:19

Liczba wyświetleń strony: 1031

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka