Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Historii

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe;
  • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, w szczególności Word i EXCEL), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych;
  • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej
  • dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Zakres zadań:

- obsługa sekretarsko-kancelaryjna dyrektora Instytutu,

- bieżące prace kancelaryjno-administracyjne związane z funkcjonowaniem Instytutu

- wprowadzanie, uzupełnianie i aktualizacja danych w systemie informacji o Nauce
    i Szkolnictwie Wyższym,

- organizacja i obsługa posiedzeń Rady Naukowej Instytutu,

-  kompletowanie, prowadzenie i archiwizowanie akt jednostki,

- prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej jednostki,

- inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

 Wymagane dokumenty:

·      życiorys (CV),

·      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe,

·      kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·      kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 11.12.2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Humanistyczny  pokój 22,  parter, ul. Uniwersytecka 17 , w godz. od 8 do 15.00

 

Rektor

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-11-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-11-25 07:55:22
Data aktualizacji:2020-11-25 07:55:22

Liczba wyświetleń strony: 1462

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka