KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W AKADEMICKIM BIURZE KARIER UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

OFEROWANE STANOWISKO     

Samodzielny referent administracyjny

MIEJSCE PRACY                                             

Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach

RODZAJ ZATRUDNIENIA              

Umowa o pracę na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 roku, pełny etat

 

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 •  
 • Minimum 3-letni staż pracy
 •  
 • Biegła znajomość obsługi aplikacji biurowych
 •  
 • Wysoki poziom kompetencji społecznych i personalnych, zorientowanie na klienta

 

ZADANIA

 • Promowanie oferty Akademickiego Biura Karier m.in. poprzez bezpośredni kontakt ze studentami na poszczególnych wydziałach i rekrutowanie uczestników na bieżące wydarzenia
 •  
 • Organizowanie warsztatów kształtujących postawy przedsiębiorcze i podejmowanie inicjatyw promujących przedsiębiorczość w środowisku akademickim
 •  
 • Organizowanie indywidualnego poradnictwa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 •  
 • Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i NGOS celem organizacji szkoleń branżowych, warsztatów i dni otwartych
 •  
 • Organizowanie wydarzeń przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy m. in.: Akademickich Targów Pracy, Szybkich Randek z Pracodawcą i Kawiarenek Biznesowych

 

TERMIN PRZYJMOWANIA APLIKACJI

 • 29.01.2020 – 07.02.2020
 •  
 • Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

FORMA SKŁADANIA APLIKACJI

 • CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres abk@ujk.edu.pl lub złożyć w siedzibie Akademickiego Biura Karier - ul. Uniwersytecka 15, pokój nr 2/31, budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

             

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-29 14:20:38
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-30 13:54:22

Liczba wyświetleń strony: 1367

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka