Nazwa wydziału

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Stanowisko

profesor Uczelni/profesor

Dziedzina nauki

dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce
i administracji

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

29.07.2020 r.

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych
  z zakresu polityk publicznych.
 2. Specjalista z zakresu administracji publicznej.
 3. Posiadanie dorobku naukowego w postaci punktowanych publikacji.
 4. Aktywność w zakresie aplikowania i realizacji grantów naukowych.
 5. Deklaracja przynależności do dyscypliny : „Nauki o polityce i administracji” (100%)

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do J.M. Rektora UJK o zatrudnienie na stanowisko profesora Uczelni/profesora.
 • Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora Uczelni/adiunkta.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odpis aktu nadania tytułu profesora.
 • Życiorys zawodowy.
 • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 • Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

Miejsce świadczenia pracy Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Sekretariat ISMiPP

Pokój 2/05

25-406  Kielce, ul. Uniwersytecka 15

Dodatkowe informacje: e-mail: ismipp@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-65-45

Rozstrzygnięcie konkursu – do 26.08.2020 r.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dokumenty do pobrania:
konkurs profesor uczelni_ang_lipiec 2020.doc
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-08-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-08-13 09:53:54
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-13 09:58:12
Rozmiar pliku:837.0 KB
Liczba pobrań:85

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-08-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-08-13 09:53:53
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-13 09:58:31

Liczba wyświetleń strony: 755

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka