Nazwa wydziału

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stanowisko

profesor uczelni

Dziedzina nauki

nauki ścisłe i przyrodnicze

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

25.02.2020 r.

Opis ogłoszenia

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej, zwłaszcza

masywne równoległe sekwencjonowanie (next generation sequencing - NGS), sekwencjonowania kapilarnego DNA, qPCR, PCR, RT-PCR, digital PCR.

 

Kandydat powinien posiadać stopień co najmniej doktora nauk medycznych, dodatkowym kryterium będzie posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych

 

Kandydat powinien posiadać doświadczenie i udokumentowany dorobek naukowy w zakresie medycyny onkologicznej i biologii molekularnej nowotworów, w tym poszukiwania nowych genów dla diagnostyki i terapii nowotworów.

 

Doświadczenie w kształceniu w zakresie genetyki oraz biologii molekularnej, znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć i komunikację naukową.

 

Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych oraz infrastrukturalnych ze środków krajowych i zagranicznych.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys zawodowy,
  • odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora / doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych,
  • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  • wykaz publikacji i projektów (proszę wskazać pełnioną funkcję w projekcie).

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Biologii

ul. Uniwersytecka 7

25-406 Kielce

Sekretariat Instytut Biologii, pokój 33, budynek A

Rozstrzygnięcie konkursu dnia 26.02.2020

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dokumenty do pobrania:
Formularz 1- konkurs.doc
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-27 09:35:28
Rozmiar pliku:40.0 KB
Liczba pobrań:107
Formularz 2 konkurs.doc
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-27 09:35:28
Rozmiar pliku:694.5 KB
Liczba pobrań:101

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-27 09:35:28
Data aktualizacji:2020-01-28 09:17:00

Liczba wyświetleń strony: 688

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka