Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza Konkurs na stanowisko redaktora.

 

Od kandydatów wymagamy:

 

  • wykształcenia wyższego (humanistyczne, preferowany kierunek: polonistyka, lingwistyka);
  • biegłości w edycji i redagowaniu tekstów (poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej, umiejętności z zakresu redakcji technicznej);
  • umiejętności obsługi pakietu MS Office;
  • doświadczenia w pracy w wydawnictwie na podobnym stanowisku (poparte referencjami), preferowane zwłaszcza doświadczenie z zakresu redakcji prac naukowych;
  • dobrej znajomości przynajmniej jednego języka nowożytnego;
  • dobrej organizacji pracy własnej;
  • umiejętności pracy w zespole;
  • umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będą ukończone studia np. podyplomowe z edytorstwa. 

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

- kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia).

 

Termin składania dokumentów do dnia 20 lutego 2020 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 (Dział Kadr), w/w dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-23 13:51:13
Data aktualizacji:2020-01-23 13:51:13

Liczba wyświetleń strony: 754

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka