Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw informatycznych

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze pełnego etatu.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika posiadającego tytuł inżyniera lub magistra w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych (informatyka techniczna i telekomunikacja), nauk ścisłych i przyrodniczych (informatyka) lub pokrewne.

Wymagania:

 1. wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
 2. znajomość systemów operacyjnych Windows, Mac Os X wszystkich wersji
 3. bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office wszystkich wersji i umiejętność tworzenia aplikacji dla tej platformy (MS Access),
 4. znajomość systemów Windows Server i obsługi Active Directory,
 5. umiejętność tworzenia serwisów WWW, opartych na popularnych platformach CMS,
 6. podstawowa znajomość programów graficznych, multimedialnych,
 7. doświadczenie w pracy z systemami okablowania strukturalnego i urządzeniami aktywnymi LAN,
 8. umiejętność konfigurowania i diagnozowania sprzętu komputerowego i sieciowego,
 9. znajomość języka angielskiego,

Ponadto pożądane będą:

 • zdolności analityczne,
 • zdolność do prawidłowego rozumienia sytuacji problemowej,
 • systematyczność i dobra organizacja pracy pod presją czasu,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • zaangażowanie i samodzielność w działaniu, rzetelność,
 • gotowość do nauki nowych technologii informatycznych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • nienaganna kultura osobista.


Do zadań pracownika będzie należeć m.in.:

 1. diagnoza występujących problemów i pomoc w ich usuwaniu,
 2. zachowanie ciągłości pracy programów użytkowych,
 3. zlecanie i nadzór nad naprawami sprzętu i infrastruktury technicznej na Wydziale,
 4. pomoc użytkownikom/operatorom w bieżącej pracy,
 5. pomoc w obsłudze i udział we wdrażaniu aplikacji wspomagających procesy dydaktyczne, naukowe i administracyjne (m. in. e-learning),
 6. udział w dystrybucji i instalacji oprogramowania zarządzanego centralnie (np. antywirusowego),
 7. pomoc techniczna w zakresie sprawozdawczości Wydziału do systemu POL-on,
 8. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących problemów z siecią lokalną od użytkowników,
 9. odbiory techniczne sprzętu komputerowego i multimedialnego,
 10. prowadzenie inwentaryzacji sprzętu IT i oprogramowania będącego w dyspozycji Wydziału, w sposób umożliwiający bieżące przygotowanie aktualnego wykazu,
 11. obsługa infrastruktury technicznej,
 12. prowadzenie serwisów www Wydziału/jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi na Uczelni zasadami,
 13. udział w komisjach przetargowych,
 14. odbiory techniczne i udział w szkoleniu z odbioru sprzętu,
 15. opiniowanie wniosków o likwidację sprzętu będącego w dyspozycji Wydziału


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora.
 2. Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 3. Życiorys zawodowy.
 4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 5. Kopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia, ewentualne listy referencyjne)


Adres pod który należy składać dokumenty, termin składania dokumentów:
Dział Kadr, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce p.104
Dokumenty należy składać do dnia 31 stycznia 2022

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-11-18
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2021-11-18 10:54:31
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-01-17 11:27:32

Liczba wyświetleń strony: 1083

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka