Konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych

w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

(umowa na zastępstwo na czas nieobecności pracownika z możliwością przedłużenia)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność redagowania przejrzystych informacji pisemnych (komunikaty, prezentacje, notatki),
 • doświadczenie we współpracy z zagranicą,
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • otwartość na wyzwania i własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dokładność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • dyspozycyjność.

 Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywna znajomość drugiego języka obcego,
 • doświadczenie w pracy przy projektach europejskich,
 • utrzymanie wysokiej jakości pracy.

Zakres zadań:

Do zadań pracownika zatrudnionego w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej będzie należeć m.in.:

 • obsługa administracyjna studentów i pracowników wymiany międzynarodowej,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zagranicznymi wyjazdami studentów
  i pracowników Uczelni,
 • organizacja pobytu studentów cudzoziemców w Uczelni,
 • organizacja wizyt pracowników uczelni zagranicznych,
 • opracowywanie materiałów reklamowych i sprawozdań dotyczących programu Erasmus+,
 • opracowywanie danych statystycznych dotyczących programów wymiany akademickiej,
 • tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • dokument poświadczający znajomość języka angielskiego,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

Dokumenty należy złożyć do dnia 12 czerwca 2020 r., 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 (Dział Kadr).

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-02 09:42:44
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-06-02 09:51:20

Liczba wyświetleń strony: 682

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka