Konkurs na stanowisko specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • praktyczna znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT z zakresu aplikacji, baz danych i systemów operacyjnych oraz sieci;
 • umiejętność analizy zagrożeń występujących w infrastrukturze teleinformatycznej;
 • znajomość technik ataków oraz przełamywania zabezpieczeń sieci i systemów teleinformatycznych.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • koordynowanie zmian;
 • analiza zagrożeń i zabezpieczeń służących zapewnieniu poufności, integralności danych, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • analiza zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych przetwarzanych w systemach informatycznych i dostępu do nich w razie incydentu;
 • ocena skuteczności środków informatycznych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 4 września 2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr (pok. 104)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-406 Kielce

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-08-27
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-08-27 10:07:12
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-27 10:11:15

Liczba wyświetleń strony: 691

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka