REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

OGŁASZA KONKURS NA ZATRUDNIENIE

na stanowisko

specjalista ds. bhp

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie (preferowane techniczne) i ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • co najmniej 3 lata stażu pracy w służbie bhp;
  • dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office;
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
  • systematyczność, dokładność, rzetelność;

Posiadanie uprawnień inspektora ochrony ppoż będzie dodatkowym atutem.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

  • życiorys (CV);
  • list motywacyjny;
  • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
  • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów do dnia 30.01.2024 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK/Dział Kadr) p.104 , w/w dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

UJK może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-01-23
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-01-23 09:52:19
Data aktualizacji:2024-01-23 09:52:19

Liczba wyświetleń strony: 478

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka