Dziekan

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko technik symulacji

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

liczba etatów :2

Osoba zatrudniona będzie do działań technicznych w projekcie wspomagająca proces dydaktyczny.

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

1. Wykształcenie

 • wyższe zawodowe informatyczne/techniczne/ medyczne
 1. Umiejętności zawodowe konieczne

 

 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microssoft Office), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych
 • rozumienie analogowych i cyfrowych urządzeń audio-wizualnych
 • znajomość systemów mechanicznych i elektromechanicznych
 • znajomość szpitalnej aparatury medycznej, zarówno elektronicznej jak i mechanicznej
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny
 1. Predyspozycje osobowościowe

 

 • komunikatywność
 • kreatywność
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne
 • umiejętność przekazywania wiedzy
 • rzetelność
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy zespołowej
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 1. Umiejętności zawodowe pożądane
 • umiejętność obsługi mediów społecznościowych
 • uprawnienia informatyczne
 • doświadczenie w zakresie obsługi systemów informatycznych

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys zawodowy;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać  (lub złożyć osobiście)na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Lekarski i  Nauk o Zdrowiu

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Z dopiskiem „technik symulacji”

Dodatkowe informacje: e-mail: elagil@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

 

Termin składania dokumentów upływa dnia:15.12.2018 roku.

Planowane zatrudnienie od 1.01.2019

 

                Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”*         

*KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu  rekrutacyjnym,

2)            dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3)            dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

4)            odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6)            posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail elagil@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

7)            posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

8)            przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9)            w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-05 15:02:52
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-07 08:18:57

Liczba wyświetleń strony: 806

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka