Nazwa wydziału

Collegium Medicum

Stanowisko

wykładowca

Dziedzina nauki

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

10.09.2022

Opis ogłoszenia

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

kandydat winieni posiadać:

 • tytuł zawodowy lekarza;
 • specjalizację w dziedzinie endokrynologii;
 • 5-letni staż pracy zawodowej
 • biegłą znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
  Wymagane dokumenty:
 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
 • kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys zawodowy;
 •  Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  na kierunku lekarskim
 • odpis dyplomu potwierdzającego tytuł specjalisty lub dokumenty potwierdzające odbywanie specjalizacji;

 

Adres pod który należy składać/nadsyłać/ dokumenty,

 

 

termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Collegium Medicum

Al. IX Wieków Kielc 19a

 

20.09.2022.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2022-08-08
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-08-08 07:39:19
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-08-08 11:38:37

Liczba wyświetleń strony: 619

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka