Kierownik

Katedry Psychologii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ogłasza konkurs na
stanowisko

adiunkta

w zakresie psychologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz.1668).

Wymagane kwalifikacje:

 • Stopień doktora w dyscyplinie naukowej psychologia;
 • udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny (jedno- lub wielo- autorskie monografie, artykuły opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych);
 • zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta kierowane do Rektora UJK w Kielcach;
 2. CV z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego i planów badawczych;
 3. Odpis/kopia dyplomu doktora;
 4. Informacja o dorobku naukowym/publikacyjnym;
 5. Certyfikaty językowe oraz inne dokumenty poświadczające kwalifikacje;
 6. Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Psychologii, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11
Termin złożenia dokumentów upływa dnia: 20 lutego 2020 (obowiązuje data wpływu)

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 lutego 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:
FORMULARZ_DLA_OGLOSZENIODAWCOW_adiunkt_psychologia.doc
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-23 08:35:56
Rozmiar pliku:28.0 KB
Liczba pobrań:101
Formularz-j.angielski _adiunkt.doc
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-23 08:35:56
Rozmiar pliku:694.0 KB
Liczba pobrań:99

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-23 08:35:55
Data aktualizacji:2020-01-23 08:35:56

Liczba wyświetleń strony: 780

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka