Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownik Biura Rektora

Miejsce pracy: Kielce

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu;
 • otwartość, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność;
 • umiejętność analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (pakiet MS Office);
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie prac związanych z obsługą Kancelarii Ogólnej,
 • Przyjmowanie dokumentacji wpływającej, rejestrowanie i rozdzielanie do właściwych jednostek organizacyjnych,
 • Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w ramach struktury Uczelni,
 • Obsługa biurowa Sekretariatu;
 • Obsługa spotkań przełożonego;
 • Organizacja dnia pracy;
 • Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Sekretariacie ;
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Przyjmowanie, kompletowanie, składanie zamówień na zakupy towarów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Sekretariatu;
 • Wykonywanie zadań ogólnych i organizacyjnych związanych ze swoimi obowiązkami, w zakresie ustalonym przez przełożonych.

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na pełny etat

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;

- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów do dnia 13 marca 2020 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 (Dział Kadr), w/w dokumenty należy złożyć osobiście.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

UJK może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2020-03-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-03-10 12:47:23
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-03-10 14:07:49

Liczba wyświetleń strony: 1317

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka