REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

OGŁASZA KONKURS NA ZATRUDNIENIE

na stanowisko

pracownika administracyjnego na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

w Sekcji Dydaktyki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, w szczególności Word i EXCEL), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych;
 • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
 • dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres zadań:

 1. Prowadzenie zgodnie z przepisami akt studentów.
 2. Wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji studenckiej.
 3. Terminowe drukowanie kart okresowych osiągnięć studenta.
 4. Czuwanie nad  formalnym  i zgodnym z planami studiów kompletowaniem  kart egzaminacyjnych.
 5. Prowadzenie (elektronicznego) rejestru skreśleń, zaświadczeń.
 6. Wykonywanie prac związanych z ruchem studentów.
 7. Właściwe rozliczanie studenta odbierającego dokumenty po ukończeniu studiów lub odchodzącego z Uczelni.
 8. Prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego/magisterskiego.
 9. Prowadzenie korespondencji ze studentami.
 10. Przygotowywanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów i suplementów,
 11. Wypisywanie zaświadczeń o stanie odbytych studiów do banku, ZUS/emerytalne, kapitał początkowy.
 12. Przygotowywanie akt studentów i innych dokumentów do archiwum i składnicy makulatury.
 13. Współpraca z koordynatorami programu ERASMUS+ , MOST.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 lutego 2023 r.

Miejsce składania dokumentów, osobiście bądź listownie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, ul. Uniwersytecka 7, pokój 104 – Sekretariat Dziekana I piętro w godz. od 8 do 15.00.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-01-24
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-01-24 12:38:04
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-01-24 12:40:11

Liczba wyświetleń strony: 1218

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka