REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

OGŁASZA KONKURS NA ZATRUDNIENIE

na stanowisko

pracownika administracyjnego

w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie we współpracy z zagranicą,
 • znajomość zasad realizacji międzynarodowych projektów w sektorze szkolnictwa wyższego,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność redagowania przejrzystych informacji pisemnych (komunikaty, prezentacje, notatki),
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • otwartość na wyzwania i własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej i dokładność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office.

 Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywna znajomość drugiego języka obcego,
 • doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych w sektorze szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+,
 • utrzymanie wysokiej jakości pracy.

Zakres zadań:

Do zadań pracownika zatrudnionego w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej będzie należeć m.in.:

 • realizacja projektów w ramach programu Erasmus+, w tym bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z wdrażaniem i rozliczaniem projektów,
 • koordynowanie międzynarodowej wymiany studentów i pracowników,
 • organizacja pobytu zagranicznych studentów,
 • organizacja wizyt pracowników uczelni zagranicznych,
 • przygotowywanie porozumień międzyuczelnianych o współpracy z zagranicznymi jednostkami,
 • organizowanie inicjatyw o charakterze międzynarodowym na Uczelni,
 • opracowywanie materiałów reklamowych i sprawozdań dotyczących programu Erasmus+,
 • tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • dokument poświadczający znajomość języka angielskiego,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 22 lutego 2023 r.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 Dział Kadr. w godz. od 8 do 15.00. Dokumenty należy złożyć osobiście.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-01-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-01-31 12:43:02
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-01-31 12:44:22

Liczba wyświetleń strony: 928

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka