REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

OGŁASZA KONKURS NA ZATRUDNIENIE

na stanowisko

pracownika inżynieryjno- technicznego w Instytucie Fizyki

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe, inżynieryjne lub magisterskie w zakresie fizyki, fizyki technicznej lub pokrewnych kierunków technicznych
 2. Dobra znajomość obsługi komputera
 3. Preferowane doświadczenie w zakresie obsługi aparatury pomiarowej
 4. Preferowana znajomość języka angielskiego
 5. Dyspozycyjność, umiejętność w podejmowaniu decyzji, samodzielność w działaniu, umiejętności interpersonalne

 

Do zadań pracownika będzie należało:

 1. Obsługa techniczna aparatury w pracowniach fizycznych, w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Fizyki
 2. Zapewnienie właściwego funkcjonowania aparatury w pracowniach dydaktycznych
 3. Prowadzenie ewidencji aparatury i infrastruktury technicznej

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia)

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15.03.2023r.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Sekretariat Instytutu Fizyki, pok. 49 (parter), 
ul. Uniwersytecka 7, w godz. 9.00-14.00.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-03-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-03-06 14:41:21
Data aktualizacji:2023-03-06 14:41:21

Liczba wyświetleń strony: 290

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka