REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalisty w Sekcji Planowania i Analiz

Wymagania: wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,

 • doświadczenie w pracy administracyjnej i biurowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu.

 Zakres zadań:

Do zadań Specjalisty w Sekcji Planowania i Analiz będzie należeć m.in.:

 • sporządzanie planów finansowych i monitorowanie ich realizacji,
 • współpraca z jednostkami merytorycznymi i dysponentami środków,
 • weryfikacja zgodności składanych wniosków zakupowych z planami finansowymi jednostek,
 • sporządzanie zestawień, analiz na potrzeby władz Uczelni / dysponentów środków.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty na konkursy należy składać do Działu Kadr p 104 w budynku Rektoratu,
ul. Żeromskiego 5.

Termin składania dokumentów 14 lutego 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-02-06 13:02:32
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-02-06 13:05:25

Liczba wyświetleń strony: 732

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka