Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

starszego referenta ds. administracyjnych/specjalisty ds. administracyjnych

w Dziale Organizacyjno-Prawnym

 

(umowa na zastępstwo na czas nieobecności pracownika)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dobra znajomość obsługi programów biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 

Zakres zadań:

Do zadań pracownika zatrudnionego w Dziale Organizacyjno-Prawnym będzie należeć m.in.:

 • redakcja, we współpracy z jednostkami merytorycznymi, wewnętrznych aktów prawnych oraz ich ewidencjonowanie,
 • przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych do zamieszczenia na stronie internetowej Uniwersytetu,
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez rektora oraz prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw,
 • obsługa administracyjna i kancelaryjna Senatu i uroczystości uniwersyteckich, Rady Uczelni oraz posiedzeń zwoływanych przez rektora,
 • prowadzenie rejestru pracowników korzystających w sprawach służbowych z podpisu kwalifikowanego.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 11 września 2020 r., 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 (Dział Kadr).

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-09-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-02 09:47:09
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-09-04 12:22:05

Liczba wyświetleń strony: 1055

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka