REKTOR

ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku administracyjnym w Szkole Doktorskiej

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,

- minimum dwuletnie doświadczenie w pracy administracyjnej,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

- bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność redagowania przejrzystych informacji pisemnych, 

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office, oraz znajomość systemów Wirtualna Uczelnia i Uczelnia XP,

- otwartość na wyzwania i własna inicjatywa,

- umiejętność pracy w zespole,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej i dokładność,

- zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,

- dyspozycyjność.

 

Zakres zadań:

Do zadań pracownika zatrudnionego w Sekcji ds. doktorantów będzie należeć m.in.:

-  przygotowanie dokumentów i udzielanie informacji dotyczących procedur nadawania stopni i tytułów  naukowych oraz w zakresie sztuki,

- obsługa administracyjna realizowanych przez Uczelnię projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

- obsługa administracyjna Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej;

-  przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, w tym koordynowanie i monitorowanie zamówień druków ścisłego zarachowania.

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce pracy:

Sekcja ds. doktorantów UJK w Kielcach

pokój nr 107

ul. Żeromskiego 5 w Kielcach

 

Rodzaj zatrudnienia

Umowa o pracę, pełny etat

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie od 20.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

w Dziale Kadr, pokój nr 104, przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dn. 04.08.2020 r. o godz. 930 w pokoju nr 107                            przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.  

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                                      REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-07-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-17 07:39:44
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-07-17 11:39:06

Liczba wyświetleń strony: 1106

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka