Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko młodszego bibliotekarza (2 wakaty)

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie
 • Dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność i kultura osobista

Zakres zadań:

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • Opracowywanie formalne wydawnictw ciągłych w formacie MARC
 • Opracowanie formalne wydawnictw zwartych w formacie MARC
 • Tworzenie rekordów wzorcowych typu formalnego
 • Udostępnianie zbiorów zgodnie z godzinami pracy Biblioteki (w tym w soboty i niedziele)
 • Kopiowanie i wysyłanie opisów bibliograficznych z (i do) katalogu centralnego NUKAT
 • Porównywanie zawartości katalogu komputerowego ze stanem katalogu kartkowego
 • Tworzenie wykazów i ekspedycja zbiorów
 • Opracowywanie rekordów analitycznych
 • Udział w szkoleniach i warsztatach doskonalenia zawodowego
 • Inne prace wynikające z potrzeb Oddziału i Biblioteki Uniwersyteckiej

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.

Dokumenty należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2024 r., 25-369 Kielce ul. Uniwersytecka 19, Sekretariat Biblioteki.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego

w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy
 5. w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,
 8. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2024-03-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-03-21 11:50:41
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2024-03-25 07:41:25

Liczba wyświetleń strony: 1267

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka