Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowisko  młodszego bibliotekarza

 

Wymagania kwalifikacyjne:

  • Wykształcenie wyższe
  • Biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
  • Znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
  • Skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie
  • Dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • Komunikatywność i kultura osobista

 

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

- Opracowywanie formalne wydawnictw ciągłych w formacie MARC

- Udostępnianie wydawnictw ciągłych zgodnie z godzinami pracy Biblioteki (w tym w soboty i niedziele)

- Kopiowanie i wysyłanie opisów bibliograficznych z (i do) katalogu centralnego NUKAT

- Porównywanie zawartości katalogu komputerowego ze stanem katalogu kartkowego

- Tworzenie wykazów i ekspedycja czasopism

- Opracowywanie rekordów analitycznych

- Udział w szkoleniach i warsztatach doskonalenia zawodowego

- Inne prace wynikające z potrzeb Oddziału i Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny
  • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce, Sekretariat

Dokumenty należy składać do 9 września 2022 roku

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego

w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1.         podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału

w postępowaniu rekrutacyjnym,

2.         dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3.         dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

4.         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy

5.         w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

6.         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7.         posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres

e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

8.         posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

9.         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10.       w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-07-14
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-07-14 12:42:25
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-07-14 12:43:21

Liczba wyświetleń strony: 1873

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka