REKTOR

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko specjalisty w Dziale Księgowości

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

posiadają wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne i co najmniej trzy lata stażu pracy na podobnym stanowisku.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne;
 • doświadczenie w zakresie rachunkowości;
 • dobra organizacja pracy;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • dodatkowy atut: znajomość problematyki szkolnictwa wyższego.

 

Wymagane dokumenty:

 •  życiorys (CV);
 •  list motywacyjny;
 •  kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 •  kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia).
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż zawodowy;

 

 

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Dział Kadr (pok.104 )

25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 10 grudnia 2020 roku

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem na stanowisku specjalisty w Dziale Księgowości. Ostateczną decyzję podejmuje J. M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-12-01
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-12-01 08:33:45
Data aktualizacji:2020-12-01 08:33:46

Liczba wyświetleń strony: 1126

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka